Imgfi: Premium image hosting by Gifyu

Features

 • Dedicated domain (https://imgfi.com)
 • No ads
 • Modern UI
 • Latest features
 • Faster image upload and load time
 • No upload limits (Gifyu has hourly/daily upload limit)
 • No bandwidth limit (Gifyu has 300GB bandwidth limit)
 • More Direct Links, embed ULRs, thumbnails and BBC
 • Dedicated support
 • 100% money back guarantee. Cancel anytime
 • Free 30 days trial without any payment

 • FreeTrial

  Plans

  1. $50/year (Up to 10,000 images)

  2. $75/year (Up to 50,000 images)

  3. $100/year (Up to 100,000 images)

  4. $200/year (Unlimited images)

  Select Plan


  Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
  Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
  Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
  Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
  Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
  Upload xong rồi!
  Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
  Đã tải nội dung lên .
  You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
  No ảnh have been uploaded
  Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
   Đăng ký to be able to create private albums and delete images after upload.
   Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
   Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
   JPG PNG BMP GIF WEBP 50 MB