Địa Không, Địa Kiếp được coi là Hung Sát Tinh trong Tử Vi. Thế nhưng có một trường hợp được gọi là “Đắc tam không” với hai sao này tốt đẹp. Vậy đắc tam không là gì? Tuvi.vn xin gửi đến bạn đọc thông tin chi tiết về đắc tam không trong bài viết ngay sau đây.

1. Tổng quan về tam không là gì

1.1. Mệnh vô chính diệu

Trong tử vi đẩu số có tổng cộng khoảng hơn một trăm sao bao gồm chính tinh và phụ tinh. Các sao này được phân chia về 12 cung trên lá số thông qua một số quy tắc được định dựa trên ngày tháng năm và giờ giấc sinh ra của mỗi người. Tham khảo thêm cách tra cứu tử vi trọn đời.

Ta có 14 chính tinh được chia vào tọa thủ 12 cung, tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng được phân đồng đều, có cung tới hai chính tinh tọa thủ, có cung lại chẳng có chính tinh nào. Khi đó, một vài lá số có cung mệnh không được bất kì chính tinh nào tọa thủ, người ta gọi đây là mệnh vô chính diệu. Sự cát hung trong trường hợp này dựa trên nhiều yếu tố khác thay vì chính tinh.

Và vô chính diệu đắc tam không là một trong số này. Ngoài ra, còn có một số mệnh khác như vô chính diệu đắc nhị không và vô chính diệu đắc tứ không.

1.2. Mệnh vô chính diệu đắc tam không

Trong huyền học tử vi, song tinh Địa Không, Địa Kiếp được coi là cặp hung tinh có sát khí nặng nề nhất, tai họa chúng đem đến có thể dẫn tới nguy hiểm đến tuyệt mệnh. Tuy nhiên, đắc tam không lại là ngoại lệ trong số này, là thời điểm khi mà cặp Không Kiếp lại mang theo ý nghĩa tốt đẹp.

Xem thêm tại: https://tuvi.vn/dac-tam-khong-la-gi-a829
26 views

Đắc tam không

Uploaded 4 months ago

Địa Không, Địa Kiếp được coi là Hung Sát Tinh trong Tử Vi. Thế nhưng có một trường hợp được gọi là “Đắc tam không” với hai sao này tốt đẹp. Vậy đắc tam không là gì? Tuvi.vn xin gửi đến bạn đọc thông tin chi tiết về đắc tam không trong bài viết ngay sau đây.

1. Tổng quan về tam không là gì

1.1. Mệnh vô chính diệu

Trong tử vi đẩu số có tổng cộng khoảng hơn một trăm sao bao gồm chính tinh và phụ tinh. Các sao này được phân chia về 12 cung trên lá số thông qua một số quy tắc được định dựa trên ngày tháng năm và giờ giấc sinh ra của mỗi người. Tham khảo thêm cách tra cứu tử vi trọn đời.

Ta có 14 chính tinh được chia vào tọa thủ 12 cung, tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng được phân đồng đều, có cung tới hai chính tinh tọa thủ, có cung lại chẳng có chính tinh nào. Khi đó, một vài lá số có cung mệnh không được bất kì chính tinh nào tọa thủ, người ta gọi đây là mệnh vô chính diệu. Sự cát hung trong trường hợp này dựa trên nhiều yếu tố khác thay vì chính tinh.

Và vô chính diệu đắc tam không là một trong số này. Ngoài ra, còn có một số mệnh khác như vô chính diệu đắc nhị không và vô chính diệu đắc tứ không.

1.2. Mệnh vô chính diệu đắc tam không

Trong huyền học tử vi, song tinh Địa Không, Địa Kiếp được coi là cặp hung tinh có sát khí nặng nề nhất, tai họa chúng đem đến có thể dẫn tới nguy hiểm đến tuyệt mệnh. Tuy nhiên, đắc tam không lại là ngoại lệ trong số này, là thời điểm khi mà cặp Không Kiếp lại mang theo ý nghĩa tốt đẹp.

Xem thêm tại: https://tuvi.vn/dac-tam-khong-la-gi-a829

Tip: Use Image link when sharing on other sites. Image URL has limited bandwidth.
Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
Uploading 0 image (0% complete)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Upload complete
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create a new album with the content just uploaded. You must create an account or sign in to save this content into your account.
No image have been uploaded
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    Sign up to be able to create private albums and delete images after upload.
    or cancelcancel remaining
    Note: Some images couldn't be uploaded. learn more
    Check the error report for more information.
    JPG PNG BMP GIF WEBP 50 MB