XWing
Gif version of https://youtu.be/xTOwu-X6hTI

Self_Solving_Sudoku_Guardian_Hard_3824_XWing_Animated_gif_optimized

806 views
0

XWing
Gif version of https://youtu.be/xTOwu-X6hTI

Uploaded 3 years ago