MyJio App 3.2.05 | My Jio old & new version APK Download - Gifyu

MyJio App 3.2.05 old version APK Download (Auto Update Disabled)

Download MyJio App version 3.2.05 Auto update disabled from below link. My Jio App 3.2.05 old version lets you generate Jio Barcode on any Android device.

MyJio
Version 3.2.05
File Size 22.00 MB
Requires Android 4.0+
Developer Reliance Jio Digital Services Pvt. Ltd.
Update July 23.2016

After download, follow steps in our article here to generate Jio Barcode. If you are looking for the latest version of MyJio App please scroll down to download it.

Download


MyJio App 3.2.41 latest version APK Download


MyJio
Version 3.2.41
File Size 23.80 MB
Requires Android 4.0+
Developer Reliance Jio Digital Services Pvt. Ltd.
Update June 30, 2017

This is the latest version of MyJio App 3.2.41 released on June 30, 2017. Click here to configure your JioFi.


Download

Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF 100 MB